Zapisz się

O szkole

Nauczanie przez projekt

Project-based learning (PBL)


W czasie kursów zespół studentów zrealizuje zaawansowaną aplikację biznesową pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych największych firm wytwarzających oprogramowanie.

Nauka programowania będzie silnie połączona z realizacją projektu. Każdy z kilkunastu etapów studiowania-realizacji projektu będzie podzielony na dwie części: najpierw studenci nauczą się jak zrealizować dany element programistyczny aby następnie wykonać w zespole kolejny fragment dużego programu biznesowego.

Każdy student, jako członek dużego zespołu projektowego, będzie miał zdefiniowaną serię zadań w programie do zarządzania projektem (TFS - Team Foundation Server), a jego końcowa ocena będzie zależna od liczby punktów, które otrzyma za realizację każdego elementu aplikacji biznesowej.

Podczas realizacji programu, krok po kroku, omawiane będą techniki wykonania kompleksowych systemów biznesowych, zaczynając od projektowania, przez konstrukcję bazy danych i interfejsów biznesowych, aż po profesjonalne programowanie logiki biznesowej aplikacji. 

Część projektowa zajęć będzie realizowana w nowoczesnych laboratoriach Parku Technologicznego MMC Brainville – Miasteczko Multimedialne we współpracy z firmami programistycznymi, których siedziby są w Parku.

Cel działania szkoły:

 • Nauka programowania zaawansowanych biznesowych systemów informatycznych,
 • Programowanie aplikacji desktopowych i internetowych w najnowszym środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio przy użyciu serwera Microsoft SQL Server,
 • Realizacja dużych projektów informatycznych z wykorzystaniem narzędzia do zarządzania projektem (TFS - Team Foundation Server).

Czego uczymy

Absolwent Szkoły Profesjonalnego Programowania pozna:
 • Środowisko programistyczne: Microsoft Visual Studio
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server
 • Język programowania: C#
 • Wzorce projektowe: MVVM, MVC
 • Interfejsy: WPF, Interfejsy Windows
 • Dostęp do bazy danych: ADO.NET, Entity Framework, LINQ
 • Techniki internetowe: ASP.NET, ASP MVC, silnik Razor, HTML5
 • Chmura: Windows Azure

Dla kogo

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty .NET".
Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne. Możliwe jest rozpoczęcie nauki w Szkole Profesjonalnego Programowania przez osoby, które nie rozpoczęły jeszcze studiów lub które obecnie studiują na innym kierunku. Przed rozpoczęciem nauki zostanie przeprowadzony test kompetencji, który ma na celu ustalenie poziomu wiedzy z zakresu programowania. Dla osób, które nie miały jeszcze styczności z programowaniem przewidziany jest dodatkowy 30 godzinny kurs z zakresu wstępu do programowania.

Dyplom

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
 • Jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności "Programowanie aplikacji biznesowych" wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University
 • Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie - certyfikat ukończenia Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU w Nowym Sączu
 • Specjalne zaświadczenie potwierdzające jakość programu studiów wystawione przez Microsoft
 • Certyfikat MMC Brainville
Dopuszczamy także możliwość zaliczenia tylko wybranych kursów.

Nowy Sącz

Opłata za naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania za edycję w Nowym Sączu wynosi 4000 zł, którą należy uiścić w następujących ratach:
 • 1 rata - 1000 zł
 • 8 rat płatnych co miesiąc (przez 8 miesięcy) - 375 zł

Opłaty

Numer konta do wpłat:
Bank Pekao S.A.
70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Warszawa

Opłata za naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania za edycję w Warszawie wynosi 4500 zł.

Project based learningNauka programowania poprzez realizację projektu


Każdy z kilkunastu etapów studiowania - realizacji projektu będzie podzielony na dwie części

studenci nauczą się jak zrealizować dany element programistyczny

wykonają w zespole kolejny fragment dużego programu biznesowegoSchemat zajęć

Wstęp

Projektowanie Systemu

Język C#, Techniki tworzenia bazy danych

Projekt i Konstrukcja Bazy Danych Aplikacji Biznesowej

Zespołowa Realizacja Desktopowej Aplikacji Biznesowej

Tworzenie Interfejsów Użytkownika

Tworzenie Elementów Warstwy Model i ViewModel (MVVM)

Programowanie Logiki Biznesowej

Raporty, walidacja danych

Testowanie i ocena projektu

Zespołowa Realizacja Internetowej Aplikacji Biznesowej

Tworzenie Widoków (ASP.NET, HTML5)

Tworzenie Elementów Warstwy Model i Controller (MVC)

Programowanie Funkcji Biznesowych

Testowanie i ocena projektu

Zakończenie

Publiczna prezentacja projektu w obecności zaproszonych gości z firm informatycznych.

Egzamin dyplomowy

Plan

Projektowanie i realizacja baz danych dla aplikacji biznesowych
(SQL Server)

Liczba godzin: 30

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną konkretne biznesowe bazy danych. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne techniki.

Zakres tematyczny:
 • Projektowanie biznesowych baz danych
 • Konfiguracja Microsoft SQL Server
 • Definiowanie biznesowych baz danych (tabele, powiązania)
 • SQL
 • Indeksy
 • Transakcje
 • Procedury składowane
 • Wyzwalacze
 • Zaawansowane programowanie baz danych
 • Bezpieczeństwo
 • Raportowanie, śledzenie
 • Wybrane problemy przy konstrukcji baz danych (sprzedaż, magazyn, promocje…)

Programowanie logiki biznesowej
w języku C#

Liczba godzin: 35

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki programowania logiki biznesowej konkretnych aplikacji. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne zagadnienia.

Zakres tematyczny:
 • Klasy
 • Obiekty
 • Konstruktory
 • Właściwości i indeksatory
 • Dziedziczenie
 • Funkcje wirtualne
 • Klasy abstrakcyjne
 • Interfejsy i typy generyczne
 • Delegacje i zdarzenia
 • Serializacja
 • Liczne biznesowe przykłady

Tworzenie interfejsów użytkownika

Liczba godzin: 25

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną sposoby konstrukcji biznesowych interfejsów.

Zakres tematyczny:
 • WPF – wprowadzenie
 • WPF – podstawowe właściwości obiektów, zdarzenia
 • WPF – szkielet aplikacji biznesowej
 • WPF – elementy multimedialne
 • WPF – styl aplikacji biznesowych
 • Interfejsy Windows

Programowanie desktopowych aplikacji biznesowych
(Microsoft Visual Studio)

Liczba godzin: 45

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki budowania konkretnych desktopowych aplikacji biznesowych (np. aplikacja do obsługi Hurtowni, krok po kroku). Na ich przykładzie omawiane będą kolejne zagadnienia.

Zakres tematyczny:
 • Entity Framework
 • Linq
 • Łączenie z bazą danych
 • Najpopularniejsze wzorce projektowe
 • Konstrukcja warstwy Model aplikacji biznesowych
 • Konstrukcja warstwy ViewModel aplikacji biznesowych
 • Klasy abstrakcyjne JedenViewModel, WszystkieViewModel, JedenWszystkieVievModel itd.
 • Konstrukcja warstwy View aplikacji biznesowych
 • MVVM light Messenger
 • Logika biznesowa, a interfejsy użytkownika
 • Obsługa błędów
 • Alternatywa bez ORM: ADO.NET (obsługa tabel, widoków, procedur, programowanie)
 • WCF
 • Testowanie
 • Programowanie w chmurze (Windows Azure) - wprowadzenie

Programowanie internetowych aplikacji biznesowych
(Microsoft Visual Studio)

Liczba godzin: 45

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki budowania konkretnych internetowych aplikacji biznesowych (np. sklep internetowy, krok po kroku). Na ich przykładzie omawiane będą kolejne techniki.

Zakres tematyczny:

Część I : ASP .NET
 • Podstawy HTML
 • Style CSS
 • Kontrolki ASP
 • Projekt serwisów internetowych
 • Zarządzanie danymi
 • Walidacja
 • Zarządzanie stanem
 • Autoryzacja
 • WebParts
 • ASP .NET AJAX

Część II : Nowość ASP .NET MVC
 • MVC
 • Entity Framework Code First
 • Konstrukcja warstwy Model
 • Konstrukcja warstwy Controller
 • Konstrukcja warstwy View
 • Repozytorium, Ninject + Moq
 • Walidacja
 • AJAX
 • Autoryzacja
 • Bezpieczeństwo
 • Aplikacje internetowe w chmurze Windows Azure

Projekt zespołowy

Liczba godzin: 40

Podczas zajęć studenci budują własne aplikacje biznesowe pod opieką wykładowcy.

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych

Studia trwają dwa semestry

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu)

Liczba godzin: 220

Rekrutacja

Jeżeli chcesz zostać studentem Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU i Brainville to:Naciśnij na przycisk "Zapisz się" umieszczony poniżej

Następnie wybieramy: Miejsce rekrutacji - Nowy Sącz, Rodzaj Studiów - Podyplomowe, Kierunek: Programowanie Aplikacji Biznesowych.

Wypełnij formularz rekrutacyjny.

Po zgłoszeniu się kolejnej grupy 20 osób otrzymasz maila z dokładną instrukcją jakie dokumenty należy dostarczyć do WSB-NLU oraz na jakie konto należy przesłać I ratę czesnego.


Zapisz się

Praca po szkole

Jak szybko znajdę pracę?Program Szkoły został opracowany na podstawie analizy kilkuset ofert pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Zostały bardzo dokładnie przeanalizowane wymagania stawiane osobom ubiegającym się o pracę na stanowisku "programisty .NET" i na tej podstawie stworzono program nauczania.

Absolwent Szkoły Profesjonalnego Programowania w toku nauki pozna następujące zagadnienia i technologie:

 • Środowisko programistyczne: Microsoft Visual Studio
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server
 • Język programowania: C#
 • Wzorce projektowe: MVVM, MVC
 • Interfejsy: WPF, Interfejsy Windows
 • Dostęp do bazy danych: ADO.NET, Entity Framework, LINQ
 • Techniki internetowe: ASP.NET, ASP MVC, silnik Razor, HTML5
 • Chmura: Windows Azure
Organizatorzy

WSB-NLU

Szkoła Profesjonalnego Programowania działa w ramach Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Oprócz tej działalności WSB-NLU prowadzi studia inżynierskie na kierunku Informatyka w dwóch specjalnościach:

 • Programowanie Aplikacji Biznesowych
 • Grafika 3D i Multimedia
Więcej informacji o działalności WSB-NLU można znaleźć na stronie wsb-nlu.Studenci kierunku Informatyka już na III roku studiów inżynierskich tworzą zaawansowane aplikacje dla biznesu. Zobacz filmy prezentujące wybrane aplikacje studenckie.

MMC Brainville

Celem głównym projektu Miasteczko Multimedialne jest stworzenie w Nowym Sączu ośrodka innowacji specjalizującego się w IT/multimediach. W ramach projektu powstaje Park Technologiczny MMC Brainville - ogromny kompleks z bardzo nowoczesną infrastrukturą i profesjonalnymi laboratoriami z najnowszym sprzętem informatycznym.
Charakterystyka Parku Technologicznego MMC Brainville:

 • Nowoczesna infrastruktura biurowa
 • Dostęp do najlepszej infrastruktury informatycznej dla najemców
 • Serwerownia zgodna ze standardami Tier3
 • Laboratorium dźwiękowe
 • Laboratorium telewizyjne
 • Laboratorium animacji i efektów specjalnych
 • Laboratorium postprodukcji
 • Laboratorium wirtualnej rzeczywistości
 • Inkubator Przedsiębiorczości
 • Centrum Badań i Wdrożeń
Partnerzy
Szkoła Profesjonalnego Programowania WSB-NLU i Brainville działa pod patronatem technologicznym firmy Microsoft.
Dzięki tej współpracy studenci zyskują dostęp do najnowocześniejszych narzędzi programistycznych firmy Microsoft takich jak Visual Studio, MS SQL Server.
Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Programowania na zakończenie nauki otrzymają specjalne zaświadczenie potwierdzające jakość programu studiów wystawione przez Microsoft.
Koło programistów

W ramach Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University działa Koło Naukowe Programistów .NET.

Koło jest oficjalną grupą .NET zarejestrowaną i wspieraną przez Microsoft.

Oto wybrane sukcesy tej organizacji:

Organizacja widowiska Potęga Informatyki IV.
Na event przybyło 1500 osób.
Organizacja widowiska Potęga Informatyki III.
Na event przybyło 1500 osób.
Organizacja widowiska Potęga Informatyki II.
Na event przybyło 1300 osób.
Organizacja widowiska Potęga Informatyki I.
Na event przybyło 1100 osób
Organizacja konferencji Smaki Programowania 1.
Na event przybyło 400 osób
Organizacja konferencji Smaki Programowania 2.
Na event przybyło 460 osób
Organizacja konferencji ITAD (razem z Microsoft) – na konferencję przybyło 350 osób.
Aż sześć zespołów programistycznych zakwalifikowało się do półfinałów krajowych konkursu Imagine Cup 2009.
Wdrożenie dwóch projektów komercyjnych realizowanych przez koło wspólnie z Sądecką Siecią Innowacji i Transferu Wiedzy
Współpraca z Microsoft i Miasteczkiem Multimedialnym.
Organizacją konferencji Potęga Informatyki zajmuje się ponad 50 osobowy zespół studentów WSB-NLU. Patronat nad wydarzeniem obejmują największe firmy z branży IT, takie jak Microsoft, Cisco, Motorola oraz wiele innych firm informatycznych. Patronami medialnymi widowiska były Radio ESKA i Gazeta Krakowska, a TVP wyemitowała specjalny reportaż o konferencji zorganizowanej przez studentów WSB-NLU. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.
Oprócz działalności informatycznej członkowie Koła mogą uczestniczyć w ciekawych wycieczkach zagranicznych i wizytach w siedzibach znanych firm informatycznych.


Więcej informacji o działalności Koła Naukowego Programistów .NET można znaleźć na oficjalnej stronie Koła.

GaleriaKontakt

Koordynator Szkoły Profesjonalnego Programowania

Artur Kornatka

Koordynator Zespołu Programowania Systemowego

Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102

Rekrutacja

Szkoła Profesjonalnego Programowania WSB-NLU i Brainville

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102

Opieka Merytoryczna

Microsoft